Rustdagen

in de diamantnijverheid

Rustdagen 2022

1 snipperdag vrij te nemen in overleg met de werkgever.

Recht op: 
1 rustdag:15 april 2022
2 rustdagen: 14, 15 april 2022
3 rustdagen:13, 14, 15 april 2022
4 rustdagen:12, 13, 14, 15 april 2022
5 rustdagen:11, 12, 13, 14, 15 april 2022

De dagen waarop de rustdagen dienen te worden genomen, worden vastgelegd door het Paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel.

Per arbeider bedraagt de vergoeding voor de rustdagen 2% van het aangegeven loon (110%) van het vorige jaar. Op deze vergoeding wordt 15% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

De diamantarbeiders hebben per jaar maximaal recht op 5 collectieve rustdagen + 1 vrij te nemen snipperdag (in het 5-dagenweek stelsel).

Berekening aantal rustdagen

Om het aantal rustdagen waarop een diamantarbeider recht heeft te kunnen berekenen, neemt men de totale som van alle bezoldigde dagen (effectief gewerkte dagen + feestdagen + dagen van gewaarborgd loon) tijdens het vakantiedienstjaar.

Dit totaal bepaalt, aan de hand van onderstaande tabel, het aantal rustdagen waarop betrokkene recht heeft.

Som bezoldigde dagenAantal te nemen
rustdagen
VanTot
1471
48942
951413
1421884
1895