Sectorconvenant

Het Sectorconvenant 2016 – 2017 , afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de Diamantsector (PC 324), heeft tot doel acties binnen de sector te organiseren rond:

 • afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt
 • het ontwikkelen van een competentiebeleid waaronder leven lang leren
 • een beleid ondersteunen van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit

De diamantsector maakt werk van volgende prioriteiten:

 • Bedrijven actief betrekken bij technologische innovatie met het oog op het versterken van de tewerkstelling in de nijverheid
 • Blijvende aandacht voor afstemming onderwijs – arbeidsmarkt
 • Het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit blijven ondersteunen

Concreet vertaalt zich dit in volgende punten:

 • Bedrijven informeren en sensibiliseren rond technologie
 • Ervaren slijpers opleiden in de nieuwe technologie
 • Zorgen voor stageplaatsen voor de leerlingen van de school
 • Het organiseren van promotieacties tav instroom in de sector
 • Sensibiliseren rond anti-discriminatie

Contactpersoon:

Yves Bollekens, sectorconsulent

Hoveniersstraat 22
2018 Antwerpen
T 03/213 50 33  M 0479/832 986
mail Yves Bollekens