Sectorconvenant

Het Sectorconvenant 2018 – 2019, afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de Diamantsector (PC 324), heeft tot doel acties binnen de sector te organiseren rond:

  • Een competentiebeleid voeren gericht op nieuwe technologie
  • Afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt
  • Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit

Concreet vertaalt zich dit in volgende punten:

  • Organiseren van workshops voor ervaren slijpers rond nieuwe technologieën
  • Instructieve films maken over de nieuwe technologie
  • Kwaliteitsvolle stageplaatsen aanbieden voor de leerlingen van de school
  • Opleidingen voorzien voor de leerkrachten van de school
  • Sensibiliseren van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit
  • Bedrijven sensibiliseren rond werkbaar werk

Contactpersoon:

Yves Bollekens, sectorconsulent

Hoveniersstraat 22
2018 Antwerpen
T 03/213 50 33  M 0479/832 986
mail Yves Bollekens