Opleiding en vorming in de ondernemingen

Ondersteuning voor opleidingen:

Opleidingen met betrekking tot het eigenlijk bewerken van diamant, zijnde slijpen, snijden, klieven, zagen, zaagverstellen en zaagtekenen.
Opleidingen in een erkende werkplaats.
De tewerkstellingsgraad in de onderneming dient minimum 50% te zijn. Op gemotiveerd verzoek van de werkgever kan het Fonds oordelen dat, voor bepaalde gevallen, afgeweken kan worden van bovengenoemd percentage.

De ondersteuning bestaat uit twee belangrijke onderdelen, met name enerzijds een didactische begeleiding en anderzijds een financiële incentive voor diegenen die rechtstreeks  betrokken zijn bij de opleiding.

Hoe aanvragen?

De werkgever die een beroep wil doen op bovenvermelde steun en begeleiding dient een aanvraag in te dienen bij het Fonds.

Het Fonds geeft vervolgens de opdracht aan haar aangestelden om in de onderneming de aanvraag te bespreken met de werkgever, de opleider en de betrokken werknemer(s). Zij adviseren de werkgever bij het opmaken van het aanvraagdossier.

U kan het aanvraagformulier downloaden:

Aanvraagformulier opleidingen in de onderneming

De raad van beheer van het Fonds bespreekt dit dossier ten einde een beslissing te nemen.  De gemotiveerde beslissing wordt genomen binnen een termijn van 30 dagen na de indiening van het aanvraagdossier.

Financiële tussenkomst

Een financiële tussenkomst wordt voorzien voor drie partijen:

voor de werknemer:2 € per uur
maximum 320 € per jaar
voor de opleider:2 € per uur
maximum 1920 € per jaar
voor de werkgever:4 € per uur
maximum 640 € per werknemer per jaar