Stagiairs van de diamantvakschool

De werkgevers die aan leerlingen van de diamantvakschool (SIHA) een stage aanbieden kunnen hiervoor een financiële tussenkomst bekomen van het Fonds.

Volgende opleidingen worden ondersteund:

Stageopleidingen met betrekking tot het eigenlijk bewerken van diamant, zijnde slijpen, snijden, klieven, zagen, zaagverstellen en zaagtekenen.
Stageopleidingen in een erkende werkplaats.

Hoe aanvragen?

De werkgever die een beroep wil doen op bovenvermelde financiële tussenkomst dient een aanvraag in te dienen bij het Fonds.

U kan het aanvraagformulier downloaden:

Aanvraagformulier stage in de onderneming

Een kopie van de aanvraag wordt overgemaakt aan de bevoegde schoolinstantie.

Het Fonds duidt aangestelden aan die zullen instaan voor de opvolging en evaluatie van het dossier.

Financiële tussenkomst

Een financiële tussenkomst wordt voorzien voor drie partijen:

voor de studentenforfaitair 10 € per dag verplaatsingsonkosten
voor de opleider-begeleider50 € per dag
voor de werkgever50 € per dag per stagiair