Leerlingen De StemStroom

(voorheen Stedelijk Lyceum Eilandje/Meir/Siha)

Elke donderdag en vrijdag zijn de 6de en 7de-jaars aan het werk in het slijperslokaal van AWDC in de Hoveniersstraat 22 (3de verd).
Er worden stages voorzien (2 of 3 weken) in bedrijven en we zijn op zoek naar stageplaatsen (het Fonds voorziet een tegemoetkoming in de kosten). Bedrijven kunnen ook intekenen voor kortere stages om zo de kwaliteiten van de leerlingen goed in te schatten.

Tussenkomst Fonds stages

Ingeval van aanwerving van een afgestudeerde van de school zijn de volgende mogelijkheden voorzien:

Aanvullende scholingsovereenkomst

Wat? Afgestudeerden diamantvakschool integreren in arbeidsproces via deeltijds arbeidsovereenkomst + overeenkomst tot praktijk
max. 21 weken

Technische fiche (PDF): De aanvullende scholingsovereenkomst

Tussenkomst Fonds

Schoolverlaters diamantvakschool

Wat? Aanwerving schoolverlater De StemStroom (na leerplicht) met arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

Tussenkomst Fonds

Contactpersoon:

Evelyn Spruyt, sectorconsulent

Hoveniersstraat 22
2018 Antwerpen
0471 94 85 57