Vragen over…

Voor uw vragen over:

Vakantieregeling
Rustdagen
Feestdagen
Bijkomende vakantiedagen +56 jaar
De berekening van het vakantiegeld
De berekening van de vakantieduur
Wijziging bankrekeningnummer
Aanvullende vakantie
De jeugdvakantie

Lonen in de diamantsector
De Cadeaucheque
De maandelijkse vergoeding aan de industriële leerling
De vergoeding aan de afgestudeerden
De jaarlijkse toelage aan de gepensioneerden
De jaarlijkse toelage SWT
Vrijstelling werkgeversbijdragen bij tewerkstelling van industriële leerlingen

kunt u terecht bij de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid.

Voor vragen over onderstaande onderwerpen kunt u terecht bij het Intern compensatiefonds voor de diamantsector (ICD):

Sociaal Plan
Compensatiebijdrage
Compensatie-uitkering

Sociale voordelen
Bestaanszekerheid
bij ‘volledige’ werkloosheid
bij ‘tijdelijke’ werkloosheid
bij ziekte
bij langdurige ziekte
bij werkloosheid +50 jaar

Sociale toelage
Eenmalige pensioenpremie
Jaarlijkse pensioenpremie
Sectoraal pensioenstelsel
Tewerkstellingspremie
Vakbondspremie
Outplacement

SWT (brugpensioen)
Aanvullende vergoeding SWT
Verhoging aanvullende vergoeding

Hospitalisatie
Hospitalisatieverzekering voor de actieve arbeiders
Hospitalisatieverzekering voor de gepensioneerden en SWT’ers
Hospitalisatieverzekering voor bedienden en zelfstandigen