aanwerving kopie

Toekomstige aanwervingsbehoefte diamantindustrie

Het departement Werk en Sociale Economie (WSE) heeft hieromtrent een projectiemodel ontwikkeld voor de diamantindustrie (PC 324).

Men heeft patronen uit het verleden bekeken en een projectie gemaakt naar de toekomst rekening houdend met:

1. Vergrijzing in sectorvervangingsvraag
2. Toekomstige aanwervingsbehoefte
• door tewerkstellingsgroeiuitbreidingsvraag
• door uitstroom (jobmobiliteit)vervangingsvraag

Het hierbij gehanteerd scenario is het BAU-model (business as usual) waarbij patronen uit het verleden (2007 – 2012) naar de toekomst (2017 + 2022) worden geprojecteerd, maw groei/krimp alsook uitstroom is een projectie van een historische trend.

Voor 2017 voorziet men 51 nieuwe aanwervingen (vervangingsvraag).

Als werkgever is het raadzaam te anticiperen op een dreigend personeelstekort (hoeveel 55+-ers dienen vervangen te worden en hoe mogelijke groei opvangen) !

Steunpunt WSE: arbeidsmarktprojecties (PDF)

Hoe de aanwervingsbehoefte invullen?

1. Leerlingen Stedelijk Lyceum Meir (ex SIHA).

Elke donderdag en vrijdag zijn de 6de en 7de-jaars aan het werk in het slijperslokaal van AWDC in de Hoveniersstraat 22 (3de verd).
Er worden stages voorzien (2 of 3 weken) in bedrijven en we zijn op zoek naar stageplaatsen (het Fonds voorziet een tegemoetkoming in de kosten). Bedrijven kunnen ook intekenen voor kortere stages om zo de kwaliteiten van de leerlingen goed in te schatten.

Tussenkomst Fonds stages

Ingeval van aanwerving van een afgestudeerde van de school zijn de volgende mogelijkheden voorzien:

AANVULLENDE SCHOLINGSOVEREENKOMST

Wat? Afgestudeerden diamantvakschool integreren in arbeidsproces
via deeltijds arbeidsovereenkomst + overeenkomst tot praktijk
max. 21 weken

Tussenkomst Fonds

SCHOOLVERLATERS DIAMANTVAKSCHOOL

Wat? Aanwerving schoolverlater SIHA (na leerplicht)
met arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

Tussenkomst Fonds

2. Basiscursus diamantslijpen (12 weken) met medewerking van de bedrijven (peterschap).

Het principe van dit peterschap is het volgende:

 • Ofwel brengt u een eigen kandidaat aan voor de cursus
 • Ofwel maken wij de selectie (cv + motivatiebrief kandidaten + resultaten selectietesten die we u voorleggen om uw kandidaat te kiezen)
 • Na succesvolle beëindiging van de cursus neemt u uw petekind aan in uw bedrijf

Fiche basiscursus (PDF)

Ter herinnering melden wij u dat de opleiding (3 maanden) gratis is voor cursist en toekomstige werkgever (peter), dat na de cursus men gebruik kan maken van een opleidingsmaatregel IBO (individuele beroepsopleiding):
Wat? Opleiding op de werkvloer van een werkzoekende via VDAB
max. 6m gevolgd door contract van onbepaalde duur
kosten: geen loon – geen RSZ – enkel productiviteitspremie

Tussenkomst Fonds

3. Bijzondere Scholingsovereenkomst

Wat? Overeenkomst tussen werkgever en werknemer(min. 18 j) waarbij beroepsopleiding wordt verstrekt.
Bestaat uit:

 • deeltijds arb.ov. (na afloop: onbep. duur en voltijds)
  +
 • overeenkomst tot vorming in de praktijk
  onder toezicht van het paritair comité voor de diamantnijverheid
  max. 18 maand

onder toezicht van het paritair comité voor de diamantnijverheid
max. 18 maand

Tussenkomst Fonds

4. Industriële Leerovereenkomst
 • Wat? Overeenkomst tussen een leerling en een erkende patroon waarbij een beroep wordt aangeleerd
 • leeftijd: vanaf 16j tot 21j

Tussenkomst Fonds

Contactpersoon:

Yves Bollekens, sectorconsulent

Hoveniersstraat 22
2018 Antwerpen
T 03/213 50 33 M 0479/832 986
mail Yves Bollekens